ΘΕΡΑΠΕΙΑ

On line συνεδρίες

By

Το πρόγραμμα των online συνεδριών περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών πρακτικών και βασίζεται στο μοντέλο σύνθεσης των Μεσημβρινών και Κέντρων των Dr. Gregory Antyuhin…

Read More

Θεραπευτική Διατροφή

By

Η τροφή αποτελεί το βασικό θεραπευτικό εργαλείο του συστήματος της Μακροβιοτικής για την μεταστοιχείωση της ενέργειας και την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας & ισορροπίας….

Read More

Εφαρμογές

By

Οι θεραπευτικές μας πρακτικές βασίζονται στη θεραπευτική παράδοση των Ασκληπιείων και της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρική σε συνδυασμό με την παράδοση και άλλων αρχαίων θεραπευτικών…

Read More

Ευγονία

By

Η ενδυνάμωση και υποστήριξη της φυσικής ιδιότητας του ανθρώπινου σώματος να συλλάβει, να κυοφορήσει και να υλοποιήσει τη νέα ζωή πλήττεται ιδιαίτερα στις μέρες…

Read More