ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μυοπεριτοναϊκή Απελευθέρωση

By

Αξιοποιώντας τους κυριους μηχανισμούς συνδεσιμότητας του σώματος και συγκεκριμένα: το δίκτυο των Αρθρώσεων τους Μεσημβρινούς της Μυοπεριτονίας τους Μεσημβρινούς του Βελονισμού Εφαρμόζουμε ήπιες πρακτικές…

Read More