Κομπρέσες Τζίντζερ

By

Πρόκειται για μια πολύτιμη θεραπευτική μέθοδο που υπάγεται στις θεραπευτικές εφαρμογές της Μακροβιοτικής, δρώντας με άμεση και φυσική αποτελεσματικότητα. Περιλαμβάνει την εφαρμογή ζεστών επιθεμάτων…

Read More

Θεραπευτική Διατροφή

By

Η τροφή αποτελεί το βασικό θεραπευτικό εργαλείο του συστήματος της Μακροβιοτικής για την μεταστοιχείωση της ενέργειας και την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας & ισορροπίας….

Read More