Σύγχρονες Πλατφόμες Ευεξίας

Πως σχεδιάζεται και λειτουργεί μια σύγχρονη πλατφόρμα ευεξίας?
Και το κυριότερο, πως μπορεί να αποτελέσει ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο για τον ελληνικό Τουρισμό Υγείας & Ευεξίας που να στηρίζεται στη γνήσια & εγγενή θεραπευτική παρακαταθήκη της χώρας, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα επιτυχημένο business case study εξαγωγής τεχνογνωσίας (TOK) εντός και εκτός “των τειχών”?
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα παρουσιάστει το μοντέλο του pop up wellness platform “Σημείο Ηρεμίας” με συνεργασία της εταιρείας Cocomat, στους κάτωθι θεματικούς πυλώνες:

  • Υγεία & Ευεξία
  • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
  • Επιχειρηματική Καινοτομία

Εισηγήτρια: Μαριάννα Χρυσικάκου, WellDay Live Longevity
Συντονιστής Παρουσίασης: Σταύρος Μαυρίδης, General Manager ΣOULTAILORΣ

Η παρουσίαση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της Hotel Megatrends Talks by Xenia 2019