Μυοπεριτοναϊκή Απελευθέρωση

Αξιοποιώντας τους κυριους μηχανισμούς συνδεσιμότητας του σώματος και συγκεκριμένα:

  • το δίκτυο των Αρθρώσεων
  • τους Μεσημβρινούς της Μυοπεριτονίας
  • τους Μεσημβρινούς του Βελονισμού

Εφαρμόζουμε ήπιες πρακτικές μάλαξης σε συνδυασμό με παρατεταμένης διάρκειας διατατικές θέσεις με σκοπό:

  • να αφουγκραστούμε τη λειτουργικότητα των κόμβων του μυϊκοεριστικου συστήματος
  • να βελτιώσουμε την ευκινησία και την ευκρασία
  • να ελευθερώσουμε τη ροή του αίματος και της ζωτικότητας στα αιμοφόρα αγγεία και τα λεπτοφυή κανάλια.
  • να επανατροφοδοτήσουμε όλα τα βασικά συστήματα του οργανισμού με θρέψη και ενέργεια
  • να αποκαταστήσουμε χρόνιες μυοσκελετικές ανωμαλίες

Η πρακτική της μυοπεριτοναϊκής απελευθέρωσης πραγματοποιείται μέσω ατομικών δια ζώσης και online συνεδριών.