Λειτουργικός Διαλογισμός

Το πρόγραμμα του Λειτουργικού Διαλογισμού είναι δομημένο στο ανατομικό μοντέλο σύνθεσης των Μεσημβρινών και Κέντρων  και εστιάζει στους επτά βασικούς κόμβους ενέργειας όπου συναντώνται οι πρωτεύοντες και παράδοξοι μεσημβρινοί στο ανθρώπινο σώμα και την εναρμόνιση των λειτουργιών και βαθύτερων ψυχισμών τους. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανταλλάσσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό υγείας και τον καθημερινό τρόπο ζωής του θεραπευόμενου και στη συνέχεια συνδεόμαστε προκειμένου να αξιολογήσουμε και να επέμβουμε θεραπευτικά στα θέματα που χρήζουν υποστήριξης. Οι θεραπευόμενοι μας υποστηρίζονται καθ΄όλη τη διάρκεια της θεραπείας πριν-κατά τη διάρκεια-μετά με υποστηρικτικό θεματικό υλικό και εξατομικευμένες μεθόδους εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την ευθυγράμμιση και την εναρμόνιση και την εφαρμογή των πρακτικών στην καθημερινότητα τους με τρόπο που να παράγει απτά οφέλη υγείας.

Η πρακτική του Λειτουργικού Διαλογισμού πραγματοποιείται μέσω ατομικών δια ζώσης και online συνεδριών.