Θεραπευτική Διατροφή

Η τροφή αποτελεί το βασικό θεραπευτικό εργαλείο του συστήματος της Μακροβιοτικής για την μεταστοιχείωση της ενέργειας και την αποκατάσταση της ανθρώπινης υγείας & ισορροπίας. Η φιλοσοφία της Μακροβιοτικής μας μαθαίνει πώς να εξισορροπούμε την ενεργειακή δομή της τροφής, περιορίζοντας ενδυναμώνοντας τις ακραίες τροφές που τείνουν να δημιουργούν ενεργειακές ανισορροπίες και ασθένειες και δίνοντας όσο το δυνατό μεγαλύτερη έμφαση στις φυσικές τροφές, στο είδος τροφής δηλαδή που δεν έχει υποστεί χημική ή τεχνητή επεξεργασία.

Με βάση τις αρχές της Μακροβιοτικής Διατροφής, Μαγειρικής & Θεραπευτικής προσφέρουμε στους θεραπευόμενους μας:

  • Εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη
  • Ατομικές τάξεις μαγειρικής
  • Ομαδικές τάξεις μαγειρικής
  • Διατροφική υποστήριξη retreats, σεμιναρίων και θεματικών εκδηλώσεων

Εισηγήτριες:

Μαριάννα Χρυσικάκου
Λένα Ζάμπογλου