Θεραπεία από Απόσταση

Το πρόγραμμα της Θεραπείας από Απόσταση περιλαβάνει ατομικές θεραπευτικές συνεδρίες που βασίζονται στο θεραπευτικό σύστημα σύνθεσης δυτικής ιατρικής, Παραδοσιακής Κινεζικής Ιατρικής & Ayurveda “Μεσημβρινοί και Κέντρα” των Dr. Gregory Antyuhin & Diego Sanchez και εστιάζει στους επτά βασικούς κόμβους ενέργειας όπου συναντώνται οι πρωτεύοντες μεσημβρινοί στο ανθρώπινο σώμα και την εναρμόνιση των βαθύτερων ψυχισμών τους.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ανταλλάσσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το ιστορικό υγείας και τον καθημερινό τρόπο ζωής του θεραπευόμενου και στη συνέχεια συνδεόμαστε προκειμένου να αξιολογήσουμε και να επέμβουμε θεραπευτικά στα θέματα που χρήζουν υποστήριξης.
Οι θεραπευόμενοι μας υποστηρίζονται καθ΄όλη τη διάρκεια της θεραπείας πριν-κατά τη διάρκεια-μετά με υποστηρικτικό θεματικό υλικό και εξατομικευμένες μεθόδους εκπαίδευσης συμμετέχοντας ισότιμα και ενεργά και οι ίδιοι στη θεραπευτική διαδικασία.

Εισηγήτριες:
Μαριάννα Χρυσικάκου

Λένα Ζάμπογλου