Εταιρική Υγεία & Ευεξία

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στον χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων και των σύνθετων και πολυεπίπεδων απαιτήσεων που γεννούν για τους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων και επιπέδων, μας οδήγησε στη δημιουργία ενός φάσματος υπηρεσιών που αποσκοπεί στην προσφορά θεραπευτικής τεχνογνωσίας και υποστήριξης στους σύγχρονους εργοδότες και εργαζόμενους. Τα προγράμματα που σχεδιάζουμε και προσφέρουμε είναι σύγχρονα, δυναμικά, ανθρωποκεντρικά και πρωτίστως εξεδικευμένα και στοχευμένα στις ανάγκες, τους στόχους και το μοναδικό όραμα που κάνει κάθε εταιρική ομάδα να ξεχωρίζει. Βασίζονται στους θεραπευτικούς πυλώνες της διατροφής, άσκησης, θεραπευτικής και προσπαθούν να υποστηρίξουν και να εξυπηρετήσουν την ανάγκη των σύγχρονων εργαζομένων τόσο για εκπαίδευση, όσο και για βιωματική εμπειρία ευζωίας.

Το προγράμματα εταιρικής υγείας & ευζωίας συνδυάζουν:

  • On site δραστηριότητες, όπως ομαδικές τάξεις άσκησεις, ομαδικές θεραπευτικές ομάδες ή συνεδρίες.
  • Εμπειρίες ευζωίας, όπως θεματικές ημερίδες, βιωματικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, wellness days, retreats, θεματικά events.
  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη ευζωίας, για τους εργαζόμενους και τη διοικητική ομάδα (management team)

Εισηγήτρια:
Μαριάννα Χρυσικάκου